ПРИЧИНИ ДА СЕ ИЗБЕРЕ АДВОКАТСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА АДВОКАТ НАТАША АТАНАСОВСКА?

Една од причините поради кои Адвокатската канцеларија на Адвокат Наташа Атанасовска треба да биде Вашиот избор е тоа што ние работиме напорно за нашите клиенти и градиме професионален секојдневен однос со нив, со цел да се разберат нивните специфични потреби и цели. Имајќи предвид дека изборот на вистинскиот адвокат може да направи голема разлика во исходот на вашиот случај, нашата канцеларија нуди широк спектар на правни услуги со цел квалитетно, стручно и експедитивно да одговори на потребите на сите клиенти. Исто така, нашата адвокатска канцеларија е овластен застапник на правата од Индустриската сопственост.

ОСНОВАЧ

Адвокат Наташа Атанасовска од Скопје правното образование го стекнува во Република Македонија и тоа со почеток во 2006-та година со уписот на правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје. По дипломирањето во Јуни 2009 година, образованието го продолжува на мастер студии, исто така на Правниот факултет „Јустинијан Први“,…

10 годишно искуство
Дефинирање на успехот
Адвокат Наташа Атанасовска

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АТАНАСОВСКА обезбедува правни услуги од сите области на правото, по барање на своите клиенти, меѓу кои и:

ТРГОВСКО ПРАВО/ПРАВО НА ДРУШТВА
ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ГРАЃАНСКО ПРАВО
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО
УПРАВНО ПРАВО
ОСИГУРУВАЊЕ
ВОДЕЊЕ ПРЕГОВОРИ

Правни мислења и новости

НОВ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

На 16.12.2020 година е донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (ЗБСП), кој …
Прочитај повеќе

НАМАЛУВАЊЕ НА СУДСКА ТАКСА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Денеска 05.11.2020 година, стапи на сила Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, со кој се намалува …
Прочитај повеќе

ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНО – ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19 ЗА МЕСЕЦИТЕ МАЈ И АПРИЛ 2020

1. MEРКА: Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза од вирусот COVID- 19 за …
Прочитај повеќе

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНOТ 21 СТАВ (1) ТОЧКА 4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Во Службениот Весник на РСМ број 158/19 од 01.08.2019 година е објавено Автентично толкување на членот 21 став 1 точкa …
Прочитај повеќе

ДОПОЛНУВАЊА И ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА

На 18.06.2019 година во Службен Весник на РСМ број 124/19 е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за …
Прочитај повеќе

НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

На ден 21.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 98/19 е објавен Законот за практиканство, кој стапи …
Прочитај повеќе

ДОНЕСЕН И СТАПЕН ВО СИЛА ЗАКОНОТ ЗА ПРАКТИКАНСТВО

На ден 21.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 98/19 е објавен Законот за практиканство, кој стапи …
Прочитај повеќе

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК БРОЈ 96/19 од 17.05.2019 ГОДИНА

На ден 17.05.2019 година во Службен Весник на Република Северна Македонија број 96/19 е објавен новиот Закон за прекршоците, кој …
Прочитај повеќе

Наши Задоволни Соработници И Клиенти!

True, we [lawyers] build no bridges. We raise no towers. We construct no engines. We paint no pictures-unless as amateurs for our own principal amusement. There is little of all that we do which the eye of man can see. But we smooth out difficulties; we relieve stress; we correct mistakes; we take up other men's burdens and by our efforts we make possible the peaceful life of men in a peaceful state.

John W. Davis

-