Правни мислења и новости

На 16.12.2020 година е донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (ЗБСП), кој стапи во …

Денеска 05.11.2020 година, стапи на сила Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, со кој се намалува судската такса …

Градбите во Република Македонија се  категоризираат во градби од прва и градби од втора категорија; и во зависност од истото и различен …

Работна дозвола е документ врз основа на кој домашниот или странскиот работодавач склучува договор за вработување со странец, согласно со одредбите од …

Со дополнувањето на Законот за добивка, објавен во Службен весник на РМ број 190/2016 на ден 17.10.2016 година, Законот за данокот на …

Со измените на Законот за извршување и Законот за нотаријат, односно со новите закони за извршување и нотаријат објавени во Службен Весник …